Permis Port Arma, Aviz psihologic permis port arma

Examinare psihologica pentru :
a) personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atributiilor, poarta armament si munitie: anual;
b) personalul angajat în structurile cu atributii în domeniul securitatii nationale: conform reglementarilor legale în vigoare;
c) persoane particulare care detin permis de arma: la cinci ani;

Cabinetul de Psihologie Radu Ioana Mihaela este autorizat pentru avizare psihologica in domeniul securitatii nationale,aparare si ordine publica :

1. testare psihologica/examinare psihologica pentru obtinere aviz psihologic permis port arma autoaparare;
2. testare psihologica/examinare psihologica pentru obtinere aviz psihologic infiintare societate paza si protectie ( administratori/ asociati care comercializeaza, transporta arme si munitii si a celor care executa servicii de montaj si intretinere a sistemelor de paza si alarmare);                                                                                                                                                                                                                                               3. testare psihologica/examinare psihologica pentru obtinere aviz psihologic permis port arma pentru tir sportiv, profesori de tir.
4.
testare psihologica/examinare psihologica pentru obtinere aviz psihologic permis port arma pentru agenti paza si ordine/ agenti securitate;
5. testare psihologica/examinare psihologica pentru obtinere aviz psihologic atestat formare profesionala agent paza si ordine
6. testare psihologica/examinare psihologica pentru obtinere aviz psihologic permis port arma pentru politisti comunitari;
7. testare psihologica/examinare psihologica pentru obtinere aviz psihologic pentru obtinere licenta/atestat detectivi particulari.

Avizarea psihologica se face conform legislatiei in vigoare legea 333/2003, legea 295/2004 si legea 814/2011.

Examinarea psihologica a subiectilor are în vedere evaluarea si determinarea compatibilitatilor dintre capacitatile intelectuale, abilitatile psihice generale, structura de personalitate si cerintele specifice posesorului si utilizatorului de armament si munitie.
Testul psihologic in vederea obtinerii permisului port-arma presupune examinarea psihologica a subiectilor cu ajutorul unor metode si tehnici care vizeaza: evaluarea psihologica a potentialului aptitudinal general (inteligenta verbala si nonverbala), evaluarea psihologica a potentialului aptitudinal special (atentie, memorie, reactivitate) si evaluarea structurii de personalitate, in vederea stabilirii echilibrului emotional, gradului de anxietate, fobiile, obsesiile,impulsivitatea, nervozitatea, ostilitatea, agresiunea, stapanirea de sine, tendintele depresive, antisociale, tulburarile de comportament.

Eliberarea avizului psihologic :

Examinarea/ testarea psihologica din domeniul psihologiei securitatii nationale se desfasoara conform unei metodologii specifice in functie de scopul vizat, in urma careia se emite un aviz de tipul: APT PSIHOLOGIC sau INAPT PSIHOLOGIC pentru scopul vizat.

Valabilitatea rezultatului examinarii:

– rezultatul examinarii se refera la scopul si momentul evaluarii;
– rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice.

Reexaminarea:
– se poate efectua o singura data, la un interval de timp de minim 15 zile si maxim 30 zile de la data primei evaluari.

 

Acte necesare obtinerii permisului de port arma:

Pentru arme neletale, din categoria E
In cazul procurarii unei arme neletale, cu aer comprimat sau bile de cauciuc, actele necesare sunt:
cerere-tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una dintre afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii, care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii, si ca este apt sa detina astfel de arme si munitii;
certificat de cazier judiciar;
aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în conditiile legii;
doua fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia în vigoare; aceleasi ca pentru armele letale.

Pentru arme letale
In vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetatenii romani sau strainii cu domiciliul ori resedinta in Romania, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau dupa caz, au resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:
cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
actul de identitate al solicitantului, original si copie;
–  certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii;
certificat de cazier judiciar;
aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens, in original si copie;
doua fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare;
carnetul de membru vanator, in original si copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania – pentru arme lungi cu destinatia vanatoare – sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii acesteia;
carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon, vizata la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, in original si copie, pentru arme de tir, iar in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, in cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe;
– adeverinta care atesta, în cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin.(2) lit.a) si b) din Legea 295/2004, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia. (sursa: www.igpr.ro)


 

 

Persoana de contact : Psiholog Ioana Mihaela Puica

Adresa : Str Dumbrava Noua nr.41, sector 5, cartier Rahova – Parcul Sebastian – 13 Septembrie, Bucuresti

Consultatiile se acorda cu programare prealabila la Telefon: 0724.389.091

E-mail : cabinetioanaradu@gmail.com

Distribuie acest articol