permis port arma

 

Prezentam cateva dintre modificarile aduse Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor republicata în Monitorul Oficial nr. 814 din 17 noiembrie 2011

Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale

Art. 14. alineatele (1) si (2)

(1) Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 13 alin. (2)-(5), daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au implinit varsta de 18 ani;

b) detin calitatea impusa de lege, atestata prin prezentarea unor documente stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, in functie de destinatia armelor;

c) nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege, cu exceptia cazurilor in care a intervenit amnistia sau reabilitarea;

d) nu sunt invinuite sau inculpate in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, potrivit legislatiei in vigoare;

e) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii;

f) nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;

g) au absolvit un curs de instruire teoretica si practica, organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h) nu le-a fost anulat in ultimii 2 ani dreptul de procurare, detinere sau, dupa caz, port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii, cu exceptia situatiilor in care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. 13 alin. (2)-(5);

i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase in ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, din motive imputabile lor, procurate in conditiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta. Cererea se solutioneaza in termen de maximum 45 de zile, in cazul primei autorizari, si in termen de maximum 30 de zile, in cazul autorizarilor ulterioare.

Conditii cu privire la procurarea armelor neletale

Art. 57 alineatul (4)

Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute in categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. (1) Cetatenii romani si rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania, precum si strainii cu sedere legala in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa, precum si munitia aferenta de la orice armurier si, dupa caz, intermediar care comercializeaza astfel de arme: a) dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevazute in categoria C din anexa; b) dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevazute in categoria D din anexa, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor in care a intervenit amnistia ori reabilitarea;

b) nu sunt invinuite sau inculpate in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, potrivit legislatiei in vigoare;

c) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical;

d) nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;

e) nu le-a fost anulat in ultimii 2 ani dreptul de procurare, detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii, cu exceptia situatiilor in care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. 13 alin. (2)-(5);

f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase in ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii, din motive imputabile lor, procurate in conditiile prezentei legi.

(5) Prevederile art. 14 alin. (2)-(4), art. 16 si 17 se aplica in mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (4).

(6) Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).

(7) Armele prevazute la alin. (1) nu pot fi instrainate, incredintate sau imprumutate de catre posesorii acestora, cu exceptia cazului in care acestea sunt depuse la structura de politie competenta, la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea in institutiile publice, in mijloacele de transport naval ori aerian, precum si in alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari, in vederea depozitarii ori instrainarii.

(8) Fac exceptie de la prevederile alin. (7) armele prevazute in categoria C pct. 22 din anexa, care pot fi incredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme, in vederea utilizarii in poligon.

(9) Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(10) Armele si dispozitivele neletale prevazute in categoria E din anexa pot fi procurate in Romania de orice persoana care a implinit varsta de 18 ani.

(11) Strainii care calatoresc in Romania pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati sa procure din Romania arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile, in vederea scoaterii acestora din Romania, in conditiile prevazute la art. 53 alin. (1)-(3).”

Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza

Art. 80

(1) Societatile specializate de paza, constituite potrivit Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati in acest sens:

La articolul 80 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) in cazul activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara – numai pentru paza sediilor bancilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, santierelor arheologice, sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor si intermediarilor, depozitelor de arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi in cooperare cu societatile specializate de paza, poligoanelor in care se desfasoara activitati cu arme letale, precum si a altor locuri prevazute de lege in acest sens, iar arme neletale cu destinatie utilitara – pentru activitatile de paza a celorlalte obiective, bunuri si valori, desfasurate potrivit legii.

Valabilitatea permisului de arma

Art. 25

(1) Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculeaza de la data eliberarii sau, dupa caz, de la data ultimei prelungiri.

(2) In vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma, titularul acestuia este obligat sa se prezinte inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1) la structura de politie competenta in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cu armele inscrise in permis, precum si cu documentele stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani, daca titularul indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) si i), iar armele destinate folosirii in conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica.

(4) Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor instrainate prin vanzare, donatie, inchiriere sau comodat, pana la expirarea termenului de valabilitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana de contact : Psiholog Ioana Mihaela Puica

Adresa : Str Dumbrava Noua nr.41, sector 5, cartier Rahova – Parcul Sebastian – 13 Septembrie, Bucuresti

Consultatiile se acorda cu programare prealabila la Telefon: 0724.389.091

E-mail : cabinetioanaradu@gmail.com

Distribuie acest articol